Over dokterfit.nl

Hoi! Wij zijn de mensen achter dokterfit.nl. We hebben deze mensen gemaakt om mensen te helpen de juiste keuzes te maken omtrent gezondheidsartikelen. Producten aanschaffen die invloed hebben rondom je gezondheid hebben extra aandacht nodig. Ze kunnen namelijk invloed hebben op hoe jij je voelt. Daarom vonden wij het belangrijk om deze extra aandacht te geven, niet alleen door middel van product reviews, maar ook alle info hieromheen.

Wij zijn onderdeel van de Traffic Family. Wij beheren meerdere websites en proberen alle lessen van de andere websites over te zetten

Samenwerken?

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking of komt uw product voor in een van onze reviews? Dan kunt u het beste mailen met amber@trafficfamily.io. Ons redactieteam houdt zich aan redactionele normen bij het onderzoeken van producten. 

Een slimme manier van adverteren is via een advertorial. We accepteren slaapgerelateerde advertorials. Voor details contacteer: amber@trafficfamily.io

Product review

Heb jij een webshop met slaap gerelateerde producten? Dan kun je het product bij ons insturen via amber@trafficfamily.io en kan onze redactie het product testen en meenemen in één van onze artikelen.

Onderwerpen

Ons verdienmodel

Dokterfit.nl wordt gesteund door bezoekers. Wanneer je via de links op onze site een aankoop doet, kunnen wij een affiliate commissie verdienen. Dokterfit.nl ontvangt affiliate inkomsten van de meeste bedrijven in de gezondheidsindustrie. Deze inkomsten stellen ons in staat om voortdurend meer diepgaand producten te testen en samen te werken met de beste experts. We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn over onze testprocessen en hoe we beslissingen nemen over product aanbevelingen. We staan nooit toe dat onze financiële relaties invloed hebben op de inhoud die we maken.

Overname

Per juli 2022 heeft Dokterfit de website standvandezorgmarkten.nl overgenomen. Standvanzorgmarkten.nl deed onderzoek naar de kwaliteit van de zorg in Nederland. Ze onderzochten onder andere de uitgaven naar: eerstelijnszorg, medisch-specialistische zorg, langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg en zorgverzekeringen. Dit is een verworven domein, en het dient als een kennisgeving aan de bezoekers dat standvanzorgmarkten.nl onlangs van eigenaar is veranderd en niet langer verbonden is met enig werk dat door de vorige eigenaren is gedaan.

Laatste artikelen

Disclaimer

Alle inhoud op onze site is alleen voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan je arts of een andere gekwalificeerde gezondheidswerker als je vragen hebt over een medische aandoening.

Redactie

Jaap Nielen

Erik Metzen Smits

Dokter Fit