Het Zuurstofgehalte In Jouw Bloed: Wat Moet Je Hierover Weten?
zuurstofgehalte-in-bloed

Het Zuurstofgehalte In Jouw Bloed: Wat Moet Je Hierover Weten?

Een normaal zuurstofgehalte in het bloed ligt gewoonlijk rond de 95 procent. Het is mogelijk dat het percentage aan zuurstof hoger of lager komt te liggen. Het is belangrijk dat het zuurstofgehalte in het bloed een gezond niveau heeft. Bij een te lage waarde kun je klachten, zoals bijvoorbeeld duizeligheid of misselijkheid, ervaren. Daarom komt het van pas om te weten wat het zuurstofgehalte in jouw bloed is. In dit artikel lees je alles wat je hierover moet weten en of dit mogelijk schadelijk is voor je gezondheid.1

Wat is de saturatiewaarde van jouw bloed?

Saturatie is een ander woord voor het zuurstofgehalte in jouw bloed. Dit gehalte wordt uitgedrukt in procenten. Dit percentage zegt iets over het functioneren van de longen. De hoogte van het percentage vertelt hoeveel procent van de rode bloedcellen in jouw lichaam zuurstof aan zichzelf hebben gebonden. 

Wat is een normaal zuurstofgehalte?

Als we spreken over een ‘normaal’ zuurstofgehalte bedoelen wij een gezond gehalte waaraan er geen gezondheidsrisico’s verbonden zijn.  Een normaal zuurstofgehalte wordt bereikt vanaf 95 procent. Dit betekent dat 95 procent van de rode bloedcellen in jouw lichaam zuurstof bij zich dragen.

Wanneer heb ik een te hoog zuurstofgehalte in mijn bloed?

Je lichaam beschikt nooit over een te hoog zuurstofgehalte. Het maximale percentage aan zuurstof in jouw lichaam is 100 procent. 

Wanneer heb ik een te laag zuurstofgehalte in mijn bloed?

Wanneer het zuurstofgehalte in jouw bloed zakt tussen de 90 en 94 procent spreken wij over een verlaagde saturatie. Er is dan nog geen reden om je zorgen te maken. Zakt dit percentage tot onder de 90 procent? Dan is er sprake van een zuurstof tekort in het bloed. Het wordt dan aangeraden om contact op te nemen met jouw huisarts over eventuele oplossingen. 

Hoe meet ik het zuurstofgehalte in mijn bloed?

Er zijn twee verschillende manieren waarop je het zuurstofgehalte in je bloed kunt meten. Één daarvan is om naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan en het daar door een arts te laten opmeten. Artsen maken gebruik van een zogenaamde ABG-test. Tijdens deze test wordt er een monster van bloed afgenomen uit een slagader. Dit maakt de test zeer nauwkeurig. Meestal wordt voor deze test de slagader in de pols gebruikt. Een andere manier om het zuurstofgehalte in je bloed te meten is door dit zelf te doen met een saturatiemeter (ook wel pulxosimeter). Het heeft een klein klemmetje dat voor het testen aan de vinger wordt bevestigd, maar het werkt ook bij je teen of oor. Bij het meten met een saturatiemeter wordt het gehalte zuurstof in jouw bloed op een indirecte manier gemeten door middel van de absorptie van licht in de polsslag. Deze zelftest is iets minder nauwkeurig dan een test afgenomen door een arts. Dit heeft onder andere te maken met factoren zoals eventuele vieze vingers, nagellak en/of fel licht. 

Wanneer is het slim om de saturatiewaarde van jouw bloed te meten?

Het wordt aangeraden om je saturatiewaarde te laten meten wanneer je een van onderstaande klachten ervaart:

 • Moeite met ademhaling (op iedere leeftijd): een lastige of pijnlijke ademhaling zorgt er mogelijk voor dat er minder zuurstof in het bloed terecht komt dan wenselijk. Ervaar je een vreemde ademhaling? Kies er dan voor om je zuurstofwaarde te laten meten.
 • Bij hoofd- of nekklachten die de ademhaling beïnvloeden: verschillende klachten aan de nek of aan het hoofd kunnen ervoor zorgen dat ademhalen lastiger wordt. Wanneer je klachten ervaart waarbij het hoofd niet gemakkelijk beweegt, kan dit de ademhaling negatief beïnvloeden.
 • Wanneer je COVID-19 hebt of mogelijk heeft: er zijn veel verschillende symptomen die leiden naar het virus COVID-19. Ben je positief getest, of zijn de signalen sterk dat je het virus hebt, laat dan je waarde controleren.
 • Bij een longontsteking: bij een (hevige) longontsteking kan de ademhaling ernstig bekneld worden. De longen functioneren niet optimaal en dit is nodig voor een goede zuurstofopname.
 • Bij letsel veroorzaakt door (sigaretten)rook: bij letsel ontstaan door (sigaretten)rook zou het kunnen dat de zuurstofopname minder goed functioneert. Kies er bij enige vorm van letsel voor om periodiek de zuurstofwaarde in je bloed te laten controleren.
 • Bij veelvuldige misselijkheid of braken: wanneer je last hebt van misselijkheid of braken is er de mogelijkheid dat de lucht die je inademt niet zuiver is en je lichaam hierop reageert. Merk je dit (voor langere tijd), laat dan je zuurstofwaarde controleren.
 • Na een overdosis drugs: nadat je hebt geleden onder een overdosis drugs is het van belang dat jouw gezondheidswaardes worden gecontroleerd. Laat daarom je saturatiewaarde meten.

Je arts kan er voor kiezen om een periodieke test te doen op jouw saturatiewaarde wanneer je last hebt  van een van de onderstaande (long)aandoeningen:

 • astma
 • een chronisch obstructieve longaandoening (COPD)
 •  een hartaandoening
 • wanneer je zuurstoftherapie behoeft 

Heeft COVID-19 invloed op het zuurstofgehalte in jouw bloed?

De symptomen van COVID-19 lopen erg uiteen. Van geen symptomen tot milde symptomen tot ernstige ziekte. Een symptoom dat vaak voorkomt bij besmetting met het virus is een laag zuurstofgehalte, een levensbedreigende aandoening. COVID-19 kan invloed hebben op het zuurstofgehalte in jouw bloed, maar dit is niet in alle gevallen zo.2 Ongeacht last met ademhalen bij besmetting is het aangeraden om je saturatieniveau regelmatig te meten of in ieder geval in de gaten te houden. Een pulsoximeter komt hierbij goed van pas, zo meet je eenvoudig zelf jouw zuurstofwaarde.

Tips om het percentage zuurstof in jouw bloed gezond te houden

Verschillende tips om het percentage zuurstof in het bloed laag te houden zijn onder andere:

 • Bewegen: wanneer je regelmatig beweegt, zorgt dit voor een betere circulatie van het bloed. Hierdoor is de kans groter dat er voldoende zuurstof door het lichaam gepompt wordt.
 • Voeding: gezonde voeding kan bijdragen aan een betere zuurstofopname. Vermijd onder andere (overmatig) vet en/of zout eten.
 • Roken: wanneer je rookt, probeer dan te stoppen of in ieder geval te minderen. Roken belemmert de zuivere zuurstofopname. 
 • Buitenlucht: de frisse buitenlucht kan je enorm goed doen. Door een rondje te wandelen adem je zuivere zuurstof in en uit. Dit bevordert de zuurstofcirculatie. 

Veel gestelde vragen 

Hoe herken je een laag zuurstofgehalte?

Er zijn verschillende manieren en verschijnselen waarop je zuurstoftekort kunt herkennen. Dit begint bij de ademhaling. Merk je een onregelmatige ademhaling bij jezelf of bij iemand om je heen? Ga dan na of dit weer terug gebracht kan worden naar een normale, rustige ademhaling door door de mond in en door de neus uit te ademen. De kleur van het gelaat kan ook veranderen wanneer er sprake is van een tekort aan zuurstof. Dit zie je wanneer de lippen en/of de gelaatskleur van een persoon met zuurstoftekort blauw kleuren. Bij volwassenen is het ook mogelijk dat zij een pijnlijk gevoel op de borst ervaren wanneer er wordt geleden aan zuurstoftekort. Kinderen kunnen tijdens het ervaren van zuurstoftekort aangeven dat zij niet meer in staat zijn om te eten en/of drinken. 

Verschilt het zuurstofpercentage per leeftijd?

Het zuurstofpercentage in het menselijk lichaam is niet leeftijdsgebonden. Het heeft te maken met de gezondheid van een persoon en zijn of haar longcapaciteit. Een zuurstofgehalte tussen de 95 procent is een goed gehalte wat aangeeft dat het proces van jouw zuurstofopname gezond is. Al is het percentage niet leeftijdsgebonden, het komt vaker voor dat ouderen een lagere saturatiewaarde hebben dan kinderen of jongvolwassenen. Neem in dit geval bij twijfel of onzekerheid contact op met jouw huisarts.

Bronnen

1 Blood Oxygen Level

2 Oxygen Levels, Pulse Oximeters, and COVID-19

Geschreven door
Erik Metzen Smits
Dokter Fit